Regulamin sklepu internetowego PrimaveraFurniture.pl

Właścicielem sklepów internetowych (w dalszej części Regulaminu nazywanych Sklepem) jest Primavera Furniture Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce Małej 18A, 11-010 Barczewo, NIP: 739 35 68 496, REGON: 280141002, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262394; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy VIII Wydział KRS w Olsztynie, adres poczty elektronicznej: sklep@primaverafurniture.pl

 • Postanowienia ogólne
  1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach sklepu są fabrycznie nowe, zostały wyprodukowane przez Primavera Furniture Sp. z o.o. i są objęte gwarancją.
  2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
  3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
  4. Prawem właściwym zamówienia (umowy) jest prawo polskie.
 • Składanie zamówień
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie lub fax-em.Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon/fax może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
  3. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub fax-em, wymagane jest potwierdzenie zamówienia drogą e-mailową.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku niedokonania wpłaty zadatku w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia – dotyczy Klientów niebędących jednocześnie konsumentami.
  5. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub dokonanie zakupu bez konieczności rejestracji konta oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
  6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane przez Sklep. W szczególności Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
  7. Bezpłatne próbki materiałów przesyłane są na prośbę Klienta w celu potwierdzenia kolorystyki.
 • Zmiana danych i rezygnacja z zamówień
  1. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury zaliczkowej, Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze.
  2. Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia po terminie 14 dni od wpłaty zadatku wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sklep@primaverafurniture.pl. Wszystkie zamówienia realizowane są na specjalne zamówienie Klienta.
   • Wszystkie zamówienia realizowane są po wpłynięciu zadatku w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wartości zamówienia. następuje . Klient na 7 dni przed wysyłką towaru jest informowany o konieczności wpłaty pozostałej kwoty oraz o dostawie. Dopłatę pozostałej kwoty należy uiścić przed dostawą towaru do Klienta. Termin dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  3. W przypadku nie wpłacenia przez Klienta pozostałej kwoty na konto Sklepu po zakończeniu realizacji zamówienia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Sklep jest zobowiązany skontaktować się z klientem drogą mailową lub telefoniczną. Po indywidualnych ustaleniach z Klientem, Sklep podejmuje decyzję o przechowaniu zrealizowanego zamówienia lub po upływie 3 miesięcy od daty końca realizacji zamówienia Sklep będzie upoważniony do odstąpienia od umowy – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  4. Rezygnacja z zamówienia do chwili rozpoczęcia jego realizacji będzie skutkować zwrotem wpłaconego zadatku – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  5. Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconego zaliczki zadatku – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
 • Realizacja zamówień
  1. Przyjęcie zamówienia jest poprzedzone procesem składającym się z trzech kroków
   • Złożenie zamówienia - ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta automatycznie generowanej przez Sklep wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia (status zamówienia: "Oczekuje")
   • Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacja o płatnościach - po otrzymaniu odpowiedzi ze Sklepu, w której znajdują się informacje o koszcie zakupu, kwocie ewentualnego zadatku i sposobie dostawy (status zamówienia: ”Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacja o płatnościach”)
   • „Zamówienie realizowane” - informacja o zaksięgowaniu zadatku (jeśli dotyczy), zamówienie zostało przekazane do działu produkcji
   W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
  2. W przypadku zgłoszenia błędów w zamówieniu z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Klient (np. błędnie wybrana forma płatności, kolorystyka, tkanina itp.) Sklep informuje Klienta o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie e-mailem poprawionego zamówienia. Zmianę tę Klient jest zobowiązany potwierdzić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia mailem otrzymania zadatku – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  4. Przewidywany termin realizacji zamówienia do sześciu tygodni – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
 • Ceny, płatności i zadatek
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
  3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
  4. Ceny mebli nie obejmują kosztów przesyłki.
  5. Wszystkie zamówienia realizowane są na specjalne zamówienie Klienta.
   • Wszystkie zamówienia realizowane są po wpłynięciu zadatku na konto Sklepu – 50% całej należności. Dopłata pozostałej kwoty na konto Sklepu następuje przed wysyłką towaru do Klienta – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  6. Klient dokonuje płatności bezpośrednim przelewem bankowym na konto firmy w Millennium Bank na numer konta 89 1160 2202 0000 0003 9850 1101

   Tytuł przelewu zadatku : Zadatek nr zamówienia
   Tytuł przelewu dopłaty: nr zamówienia
  7. W przypadku nie wpłacenia przez Klienta pozostałej kwoty na konto Sklepu po zakończeniu realizacji zamówienia wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Sklep jest zobowiązany skontaktować się z klientem droga mailową lub telefoniczną. Po indywidualnych ustaleniach z Klientem, Sklep podejmuje decyzje o przechowaniu zrealizowanego zamówienia lub po upływie 3 miesięcy od daty końca realizacji zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem zostaje unieważniona.

   Po zerwaniu umowy sprzedaży zadatek w wysokości 50% wartości zamówienia nie podlega zwrotowi – dotyczy Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.

   W przypadku, gdy zadatek zostanie wpłacony w kwocie wyższej niż 50% ceny produktu, to różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty niepodjęcia przez Klienta przesyłki.
  8. Do każdej wpłaty na rachunek bankowy w walucie innej niż PLN (Polski złoty), doliczona zostanie opłata w wysokości 36,60PLN brutto wynikająca z kosztów przewalutowania.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i usuwania produktów, przeprowadzania oraz do odwoływania akcji promocyjnych na łamach strony.
  10. Zmiany, o których mowa w pkt. 9 nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
  11. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny.
  12. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego www.primaverafurniture.pl
  13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 • Dostawa i odbiór produktu
  1. Ceny mebli nie obejmują kosztów przesyłki. Cena transportu jest wyliczana na prośbę Klienta przed złożeniem zamówienia. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sklepu.
  2. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie w dni robocze (poniedziałek-piątek) między godziną 8:00 a 20:00.
  3. Dostawa odbywa się poprzez transport Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres.
  4. Koszt dostawy, towarów objętych kosztami dostawy wymienione w pkt. 1, zależy od miejsca docelowego, wielkości zamówienia etc. Ostateczny koszt dostawy zostanie podany w mailu lub podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej zamówienie.
  5. Dostawca nie jest zobowiązany do wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
  6. Dostawca nie dostarcza (nie wnosi) towaru do lokalu Klienta. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
  8. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Strony uzgodnionym spowoduje, iż kosztami kolejnej dostawy towaru obciążony będzie Klient.
  9. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
  10. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient powinien dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt.
  11. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy o tym niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • Reklamacje - postępowanie reklamacyjne
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@primaverafurniture.pl lub też pisemnie na adres: ul. Barczewski Dwór 7, 11-010 Barczewo.
   Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
  4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@primaverafurniture.pl lub też pisemnie na adres: ul. Barczewski Dwór 7, 11-010 Barczewo
   • Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.
  6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową /ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.)/. Treść oraz warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny, którego treść została zamieszczona na stronie Sklepu, w zakładce „Gwarancja, serwis”. Reklamacje należy zgłaszać w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym.
  7. Różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry ekologicznej skóry, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się różnić nieznacznie od dostępnych.
  8. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.
 • Odstąpienie od umowy
  1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@primaverafurniture.pl lub też pisemnie na adres: ul. Barczewski Dwór 7, 11-010 Barczewo
  2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient może odesłać Produkt na adres: Barczewski Dwór 7, 11-010 Barczewo. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
  3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
  4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (3) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (4) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie sklepu w zakładce "Reklamacje, odstąpienie od umowy".
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego na adres sklepu w Dąbrówce Małej 18A, 11-010 Barczewo. Zwracany w tym trybie produkt powinien być odesłany wraz z fakturą VAT/paragonem, kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria nie mogą być uszkodzone, oraz nie powinny nosić jakichkolwiek śladów użytkowania.
  8. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 • Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
  2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
 • Poufność danych i polityka prywatności
  1. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych. Jednocześnie Klient oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, braku zgody na powyższe, Klient za pośrednictwem poczty e-mail oświadcza, iż nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych w celach, o których mowa w pkt IX.1 Regulaminu.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
  3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.primaverafurniture.com
  4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta.
  5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt.
 • Postanowienia końcowe
  1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Tematy sporne, dyskusyjne - wszystkie wnioski, skargi i uwagi oraz propozycje przyjmujemy i odpowiadamy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień regulaminu tego Sklepu, jak również akceptację wszystkich zasad zakupu towaru w Sklepie.
  3. Zmiana Regulaminu:
   • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
   • Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
   • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
   • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela Sklepu.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.