Dostawa i odbiór produktu

Ceny mebli nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostawy doliczany jest w podsumowaniu zamówienia.

Koszty dostawy na terenie kraju:

 • - Odbiór w siedzibie Sklepu (Barczewski Dwór 7, 11-010 Barczewo) Najlepsza cena i szybkość  Za darmo!
 • - Kurier dekoracje, stoliki do rozmiaru 50x50x50 cm:  170,00 zł
 • - Kurier pufy, fotele, stoliki i konsole: 350 zł (wniesienie w cenie)
 • - Kurier  Meble Tapicerowane (sofy do 230 cm), stoły, regały: 400,00 zł (wniesienie w cenie)
 • - Kurier Meble Tapicerowane 540,00 zł (wniesienie w cenie)
 1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie w dni robocze (poniedziałek-piątek) między godziną 8:00 a 20:00.
 2. Dostawa odbywa się pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Koszt dostawy, towarów objętych kosztami dostawy wymienione w pkt. 1, zależy od miejsca docelowego, wielkości zamówienia etc. Ostateczny koszt dostawy zostanie podany w mailu lub podczas rozmowy telefonicznej potwierdzającej zamówienie.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia, w wyniku którego przesyłka nie dotarła do Klienta.
 5. Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Strony uzgodnionym spowoduje, iż kosztami kolejnej dostawy towaru obciążony będzie Klient.
 6. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 7. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient powinien dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt.
 8. Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania przesyłki przez przedstawiciela firmy kurierskiej, a Usługa uważana jest za zrealizowaną. 
 9. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzenia dostarczonych paczek w zleceniu muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotację w protokole dostawy lub protokole niezgodności. Brak adnotacji dotyczącej stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę kurierską.
 10. Adnotacje na protokole dostawy lub protokole niezgodności nie stanowią zgłoszenia reklamacyjnego.
 11. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy o tym niezwłoczne poinformować Sklep, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.